Part 1/5: Nieuwsbrief en website
Help ons om onze evenementen te verbeteren

Ontvang je van ons de nieuwsbrief?

Selectie wissen

Zo nee, wil je de nieuwsbrief ontvangen?

Selectie wissen

Kijk je wel eens op onze website? Zo ja, naar wat voor informatie zoekt u dan?

Selectie wissen
Part 2/5: Invulling evenement

Wat vind je het leukste aan de Western Experience (meer dan één antwoord mogelijk)?

Selectie wissen

Wat zou je graag aan het programma toevoegen (meer dan één antwoord mogelijk)?

Selectie wissen

Wat zou je graag willen verbeteren aan de Western Experience?

Selectie wissen
Part 3/5: Wie - waar - wat

Was je al vaker op de Western Experience?

Selectie wissen

Als je naar de Western Experience komt/kwam, coördineer je dat met andere bezoekers?

Selectie wissen

Als je naar de Western Experience komt/kwam, koop je dan ook dingen? (meer dan 1 antwoord mogelijk)

Selectie wissen

Als je naar de Western Experience gaat, hoe reis je dan?

Selectie wissen

Als je naar de Western Experience komt/kwam, waar moet je dan vandaan komen?

Selectie wissen

Ga je vaker naar countryfestivals?

Selectie wissen

Zo ja, welke festivals zijn dat?

Selectie wissen

Mogen wij je vragen naar uw leeftijd?

Selectie wissen
Part 4/5: Klantvriendelijkheid

Heb je wel eens contact gezocht met de Western Experience organisatie?

Selectie wissen

Wat was jouw ervaring over dit contact? Kon de organisatie jouw vraag beantwoorden?

Selectie wissen

Mogen wij je benaderen als we meer vragen hebben? En zo ja, op welk email adres wil je dan benaderd worden?

Selectie wissen
Part 5/5: Aanvullende feedback

Heb je nog andere opmerkingen en/of feedback voor ons?

Selectie wissen